09192020شنبه
Last updateشنبه, 06 می 3882 2pm
کد خبر: ۹۸۰۴۰۶3907

آموزش تئوری و عملی مقابله با اغتشاشات و دفاع شخصی در سالن ورزشی تکواندو واقع در آخرآسفالت شوش برگزار شد

تهیه و تنظیم ـ عباس کرم الهی

ساعت 21:30 روز چهارشنبه 5 تیرماه 1398به همت گروهان یکم از گردان شهید احمد حیاری آموزش تئوری و عملی مقابله با اغتشاشات ، نا آرامی ها  و دفاع شخصی زیر نظر سروان پاسدار علی سواری فرمانده ی گروهان و حاج رضا محمودخانی دارنده ی دان 2 دفاع شخصی در سالن ورزشی تکواندو واقع در آخرآسفالت شوش برگزار شد .

به گزارش شوش نیوز ؛ سروان پاسدار علی سواری در این خصوص گفت : قبل از آن که وارد مباحث اصلی شویم این یادآوری لازم می آید که تمامی مواردی که من یا حاج رضا محمودخانی مطرح می کنیم  نه در حایگاه حمله بلکه در مقام دفاع لزوماً به کار می آید. یادمان باشد مشی مسلحانه و در مقام حمله برآمدن آخرین فصل مبارزات یک ملت برای کسب آزادی می باشد.مبارزات مسالمت آمیز، نافرمانی مدنی و مبارزه منفی بخش وسیعی از مبارزات بدور از خشونت برای کسب آزادی را در بر دارد که باید تجربه شود. در ضمن در هیچ دادگاهی کسی برای دفاع کردن محکوم نمی شود.


وی افزود : رسيدن به شرايط امن در گرو جلوگيري از بروز و ظهـور چالش هاي امنيتـي اسـت. شورش به عنوان نشان هاي از وجود نارضايتي، يكي از چالش هاي امنيتـي هـر نظـامي محسوب ميشود. بديهي است كشورها ابتدا بايد مانع از وقوع شورش ها شـوند و در وهله ی  بعد، توان مقابله با آنها را داشته باشند. جمهوري اسلامي ايران كه نظامي مبتني بر مردم سالاري ديني است و بين مـردم و نظام، پيوندي ناگسستني وجود دارد، بيشترين تلاش خود را معطوف به جلوگيري از شكل گيري ريشه هاي شورشگري كرده اسـت، ولـي آينـده نگـري از يـك سـو و تلاش هاي توطئه گرايانه ی بيگانگان و منافقان از سوي ديگر، حكم مي كند كه با اسـتفاده از ظرفيت هاي موجود، آمادگي هاي لازم را براي مقابله با شرايط بروز احتمالي شورش نيز به دست آورد، بسيج به عنوان يادگار دورانديشانه ی بنيانگذار جمهوري اسلامي، از جمله ظرفيت هاي پايان ناپذير نظام تلقّي مي شود كه در این کلاس  به بخشی از راهکارهایی برای استفاده از نیروی بسیج جهت مقابله با شورش و اغتشاش پرداخته می شود .


سورای در ادامه تصریح نمود : شورش از جمله پديده هايي است كه همواره اغلب جوامع بشري در برخي شرايط مشخص، با آن مواجه بوده اند. به عبارت دقيق تر؛ از دوران برده داري تاكنون، شورش و مقابله با آن از دغدغه هاي عمده ی دولت ها بوده است ؛ بيشتر شورش ها از نارضايتي ها نشأت گرفته، هنگامي كه فرصتي ايجاد شود، بروز مي يابند. در واقع؛ شورش ها زماني رخ مي دهند كه دولت نتواند پاسخ مناسبي به تقاضاي گروه هاي عمده ی  جامعه ارائه دهد. از اين رو، شورش به واسطه ی ضعف دولت ها در دو بعد كلي بروز مي يابد ؛ 1 ) بعد ایجابی«ارائه ی برون داده هایی به هنگام، همسنگ وهم شأن درون دادها 2)بعد سلبی برخورداري از توان مقابله ی  مؤثر با شورشگران.

 

وی در تکمیل سخنان خود اظهار داشت : جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان كشوري مقتدر  كه به شهادت تحولات چهار دهه ی گام اول انقلاب ، همواره در معرض توطئه هاي بيگانگان دشمن انقلاب و خائنان و منافقان بوده، از ابتداي پيروزي انقلاب با شورش هايي مواجه بوده است. شورش هايی در « سيستان و بلوچستان، كردستان، خوزستان و تركمن صحرا در اوايل انقلاب ، و... » که بسيار چالش برانگيز بودند ؛ ولي با تدبير مناسب و اجراي كارآمد برنامه ها، مهار شدند. پس از اين شورش ها، مهمترين شورش كشور، شورش 18 تير 1378 بود كه با تلاش هاي نيروهاي انتظامي و حضور به موقع بسيجيان ومشاركت آحاد مردم، مهار شد. به « جرأت مي توان ادعا كرد بسيج به عنوان نهادي برخاسته از متن و بطن ملت ايران، توانسته و مي تواند نقش بي بديلي را در مقابله با شورش ها ايفا كند و از چنان ظرفيتي برخوردار است كه در آينده نيزقادر خواهد بود در كنار ساير نيروها با شورش هاي گوناگون، مقابله نمايد»

در ادامه حاج رضا محمودخانی دارنده ی دان2 دفاع شخصی و یکی از مدافعان حرم  در آزادسازی نبل و الزهرا کشور سوریه به رهبری یک شورش اشاره کرد و خاطر نشان نمود : رهبر شورش به طور معمول از نارضايتي هاي موجود در جامعه براي آغاز حركت خود استفاده مي كند. وظيفه ی عمده ی رهبري در «شورش؛ ايجاد بينش، هدايت، راهنمايي، هماهنگي و انسجام سازماني »در بين افراد سازمان شورش است. رهبر شورش براي موفقيت نيازمند آن است كه حمايت توده ها را جلب كند. در برخي از شورش ها، رهبري بر عهده ی فردي است كه داراي ويژگي كاريزماتيك است. در اين نوع از رهبري ها، افراد به واسطه ی عشق به رهبر، جذب شورش مي شوند. در برخي از شورش ها نيز رهبري بر عهده ی گروهي از افراد است. به هر حال، نقش رهبري در شورش ها بسيار برجسته و حياتي است. شخصيت رهبران تا حدي مي تواند نتيجه ی شورش را تعيين كند.


وی سپس به ابزار شوش پرداخت و یادآور شد : در يك تقسيم بندي كلي مي توان ابزارهاي مورد استفاده در شورش ها را به ابزارها ، فعاليت هاي خشونت آميز و غيرخشن تفكيك كرد. مهمترين نمود ابزار ، فعاليت غيرخشن، «تبليغات» است. شورشيان با استفاده از ابزار تبليغات، افكار عمومي را در سطح ملي و بين المللي از راه تبليغات رسانه اي براي كسب حمايت هاي آنان تحت تأثير قرار مي دهند. از سوي ديگر آنها قادرند با استفاده از برگزاري ميتينگ ها، تظاهرات اعتراض آميزو...، حكومت هاي ملي ـ منطقه اي را متأثر سازند. از ديگر ساز و كارهاي غيرخشن كه شورشگران از آنها استفاده مي كنند، «سازمان» است. از طريق سازمان، شورشيان عضوگيري كرده، ضمن ايجاد گروه، به نيروهاي خود آموزش مي دهند. در كنار اين ساز و كارهاي غيرخشن مي توان به ابزار فعاليت هاي خشونت آميزي كه در شورش ها مورد استفاده قرار مي گيرند، اشاره كرد. توسل به «عمليات تروريستي» از جمله ی اين ابزارهاست. «بمب گذاري هاي بدون نقشه يا هدفمند، گروگان گيري، هواپيماربايي، خرابكاري و... »از مصاديق آشكار اقدامات تروريستي مي باشند. «جنگ چريكي» جلوه ی ديگر اقدامات خشونت بار است. در اين نوع جنگ ها، از تروريسم، عمليات جنگ و گريز در مقياس هاي كوچك و ايجاد كمين گاه در مورد اهداف نظامي استفاده مي شود. «جنگ متعارف» نيز از ديگر ابزارهاي مورد استفاده در شورش هاست كه در آن از همه نوع عمليات نظامي استفاده مي شود.

حاج رضا محمودخانی به شش روش مورد استفاده ی شورشیان اشاره کرد و گفت:«جذب به وسيله ی رهبري با ويژگي هاي كاريزماتيك ؛ درخواست هاي پنهاني؛درخواست هاي آشكار؛تروريسم ؛ عمل تحريك آميز دولت در مقابله با تروريسم و نمايش نيرو » شش روش شورشیان براي جلب حمايت عمومي می باشد .


وی در پایان بسیجیان را به داشتن روحیه ی ایثار و شهادت توصیه نمود و در این راستا اظهار داشت : از خودگذشتگی برای « اسلام ، وطن و ناموس » نیاز به اخلاق و جوان مردی دارد که این فاکتورها در کالبد تک تک بسیجیان وجود دارد و همینپیروی از فرهنگ ایثار و شهادت بود که مدافعین حرم مشتاقانه در کشور سوریه داعش ها را نابود نمود .

در پایان این کلاس حجت الاسلام والمسلمین علی امیری دعای فرج وسلامتی آقاصاحب الزمان(عج)را قرائت نمود و بسیجیان همراه ایشان زمزمه کردند تا به معنویت این کلاس آموزشی افزوده شود.

شایان ذکر است در برگزاری این دوره ی آموزشی پایگاه مقاومت مسجد امام خمینی(ره) از توابع حوزه ی مقاومت بسیج سردار سرلشکر پاسدار شهید حسن درویشی همکاری داشت .

Bingo sites http://gbetting.co.uk/bingo with sign up bonuses

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی شوش نیوز می باشد. تهیه و طراحی : 0171 هاست