کد خبر: ۹۸۰۱۱۸3693

برگشت آب به خاطر مانع بودن پل شهر الوان را تهدید می کند

ارسال خبر از ـ ناجی علیدادی

معاونت شهرداری شهر الوان

در حال حاضر به حدی آب رودخانه کرخه بالا آمده که اگر اطراف پل باز نشود پهم پل احتمالا تخریب شود و هم آب وارد شهر الوان(عبدالخان) شود .

علی رغم سیل بندهای ارفاعی که توسط مردم در کلیه  نقاط قابل نفوذ ایجاد شده است ، -اما در صورت افزایش آب ؛ تنها راه حل ، باز کردن اطراف پل برای عبور سریع آب است تا هم پل تخریب نشود ، و هم جلوی نفوذ آب به خیابان های شهر نشود .

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی شوش نیوز می باشد. تهیه و طراحی : 0171 هاست