کد خبر: ۹۵۰۵۲۲1798

حقوق و تعهدات شهروندان و وظایف شهرداریها

به قلم ـ هوشنگ ماکنالی زاده

شهروندی مقوله ای بسیار پیچیده تر از آن است که در قالب چند واژه به آن پرداخته شود. زیرا از آن برداشت های متفاوتی می شود. اما مفهوم کلی آن علاوه بر حقوق دربردارنده وظایف و تعهدات نیز هست.

 

 

 

 

یکی از ویژگی های شهر امن این است که همه افراد آن جامعه شهری از شهرنشین به شهروند تبدیل می شوند. خودشان را در قبال همه اتفاقات شهری حتی حفظ فضای سبز و نظافت و تمیزی معابر مسئول می دانند. در حالی که یک شهرنشین فقط دریافت کننده خدمات است و احساس مسئولیت کمتری نسبت به اطرافیانش دارد.

 

مفهوم شهر امن فقط این نیست که جیب آدم را در خیابان نزنند. بلکه وجود تمام متغیرهایی است که در پدیده شهرسازی به طور هماهنگ و متوازن به لحاظ بهداشتی و آموزشی تبلور می یابد. بنابراین شهر امن شهری است که مراکز خدماتی و اقتصادی آن کاملا در دسترس باشد و فضای سبز و محیط زیست شهری به نیاز شهروندان پاسخ دهد.

 

جامعه شهروندی جامعه ای است که برای استعداد شهروندانش ارزش قائل می شود و اجازه می دهد هر شهروند براساس حقوق و استعدادی که دارد رشد کند. به این ترتیب است که جامعه هم شکوفا می شود. امنیت یک شهر در نظارت دقیق اجتماعی ریشه دارد. مولفه های نظارت اجتماعی را در سه حوزه تامین امنیتی، انتظامی و مردمی تقسیم می کنند و بر این اساس شهری که یکی از سه مولفه را نداشته باشد، فاقد امنیت است.

 

‌‌وظایف شهرداری ها :

 

1 ـ خیابان سازی وآسفالت سازی شامل:       

 

ـ احداث وتوسعه وتسطیع

 

ـ معابر* آسفالت خیابانها* جدول سازی * پیاده رو سازی * تعمیرات ولکه گیری آسفالت وکف سازی های معابر

 

2 ـ خدمات بهداشتی شهری شامل: 

 

ـ رفت وروب ونظافت شهر* جمع آوری وحمل ودفع زباله* خدمات بهداشتی ودرمانی * کشتار گاه * گورستان وغسالخانه * مبارزه با آلودگی هوا

 

3 ـ پارک سازی ودرختکاری وزیباسازی شهر شامل:     

 

ایجاد وتوسعه ونگهداری پارکها * در ختکاری معابر * میادین وتزیُنات شهری * چراغانی وجشن ها

 

4 ـ حفاظت شهر شامل:    

 

جلوگیری از وقوع حریق* اطفاء حریق*احداث سیل بندها *  رفع خطر ازساختمان های شکسته وکهنه ومزاحم* ترافیک* نوسازی ساختمانهای فرسوده .

 

در راستای اجرای هرچه بهتر موارد فوق نقش شوراهای اسلامی شهر وروستا را نباید از یاد برد.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه خبری و تحلیلی شوش نیوز می باشد. تهیه و طراحی : 0171 هاست